Dialog med de blå og grønne mænd

Blå og grønne mændFacility management er blevet en meget udbredt metode til at holde ejendommene ved lige på. Overalt sørger de "blå og grønne mænd" for at den tekniske vedligeholdelse af installationerne, græsklipning, snerydning og et væld af andre driftsmæssige opgaver.

Det er vores erfaring, at denne opgave ofte kan optimeres med stram styring, økonomisk sans og sund fornuft.

BG Property Management rådgiver gerne om tilrettelæggelse af facility management, ligesom vi kan styre og coache ejendomsfunktionærerne, så ressourcerne bruges optimalt, og spildtid bliver undgået.