Vi bygger på troverdighet

bgpm 007Som byggherrens personlige sparringspartner tilbyr vi uavhengig og pålitelig rådgivning samt en reell avregning i forhold til vårt tidsforbruk. Benytt oss tidlig i prosessen hvor vi gjerne utfordrer både ingeniører og arkitekter.

Sammen tilrettelegger vi den optimale prosessen hvor vi, allerede fra starten av, har inkludert driftsomkostningene. Vi hjelper gjerne med å avdekke hvilke typer avtaler som er mest fordelaktige, og vi kan følge prosjektet frem til avlevering og videre frem til våre 1- og 5-års gjennomgang.

 

 

property managementbygherre budgetteringindflytningsrapportmarkedsscanning