God oversikt i kroner og øre

bugettering

Man er nødt til å mestre det å legge budsjett i eiendomsbransjen. Fra det første budsjettet i forbindelse med nybygging eller renovering til løpende budsjettering når eiendommen er i drift. Her kan den erfaringen som BG Property Management tilbyr, bokstavlig talt være gull verdt. Basert på bygningsgjennomgangen utarbeider vi årlige drifts- og vedlikeholdsbudsjett.

Det kan være med 1, 5 eller 10 års ramme, alt etter ønske. Inkludert budsjettoppfølging av både økonomi og fysiske oppgaver.