Samarbeid med perspektiv

 

Lars og Christian
Lars Börner og Christian Guldbek

BG Property Management kan skaffe både byggherre, utleier og leietaker det beste beslutnings¬grunn¬laget når det gjelder eiendommer når det gjelder eiendommer de eier, driver, vedlikeholder eller holder til i. Innen rådgivning, budsjettering, drift, vedlikehold og styring, har vi erfaring og kompetanse som kan optimalisere prosesser og budsjetter.

BG Property Management ble grunnlagt i 2008 av Lars Börner og Christian Guldbek. De har solid erfaring fra eiendomsbransjen, og har på få år skapt en solid virksomhet med en bred kundekrets. De har arbeidet med mange forskjellige bedriftstyper, og de har kunnskap innen rådgivning, vedlikehold, drift og budsjett samt kontraktsadministrasjon for både bedriftseiendommer og boliger.

BG Property Management har base i Danmark, men i kraft av den ekspertisen som finnes i virksomheten, kan de tilby sine kompetanser på tvers av grensene i hele Norden. Det finnes store kulturelle forskjeller landene imellom, men hvis man er oppmerksom på dem, kan det være fordelaktig å styre prosessen sentralt.