Driftsrådgivning

Dialog med fastighetsskötare

Fastighetsskötsel har blivit ett mycket vanligt sätt att upprätthålla en fastighets skick. Överallt står fastighetsskötare för att det tekniska underhållet av installationerna, gräsklippning, snöröjning och ett stort antal andra driftsmässiga uppgifter utförs. Enligt vår erfarenhet kan dessa uppgifter ofta optimeras med stram styrning, ett ekonomiskt sinne och sunt förnuft.

BG Property Management ger gärna råd om organisationen av fastighetsskötseln och vi kan också handleda och ge fastighetsskötarna stöd så att resurserna används på ett optimalt sätt och ingen tid går till spillo.

Frågor? Kontakt Lars

Lars Börner

Adm. Chef

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management