Norden

Vi är hemma i hela Norden

Vi på BG Property Management betraktar hela Norden som vår hemmamarknad. Även om det finns kulturskillnader mellan länderna finns det också många likheter och vi har samlat kunskap och erfarenhet inom företaget från Sverige, Norge, Finland och Grönland.

Den kunskapen vill vi förstås gärna få användning för. Inte minst för att många fastighetsägare och -administratörer också arbetar över landsgränserna. Kapitalfonder med stora fastighetsportföljer kan på så sätt få en överblick vare sig fastigheten finns i Nuuk, Bergen, Göteborg, Helsingfors eller Odense.

Det leder till enhetlig ärendebehandling och en nära, direkt dialog som kan spara både pengar, tid och krångel. Det är vår erfarenhet att central styrning med så få mellanled som möjligt säkrar bästa kontroll och resultat.

Tala med oss om byggherrerådgivning, budgetering, processtyrning, byggnadsgenomgång och många andra områden där vi kan göra skillnad.

Frågor? Kontakt Lars

Lars Börner

Adm. Chef

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management