Leietaker

Optimale rammer for utvikling

De færreste firmaer har eiendommer som sin kjernekompetanse. Når leien skal forhandles, eller man er nødt til å utvide eller flytte til noe nytt, er det derfor en god idé å hente inn profesjonell hjelp.

Hos BG Property Management kan vi sikke på leietakerens side under forhandlingene, skanne markedet for nye leiemål som nøytral rådgiver eller utarbeide en innflytningsrapport slik at standen er dokumentert.

Velger bedriften å bygge om, kan vi assistere som byggherrerådgiver. Alt for å sikre de mest optimale rammene.

Spørsmål? Ta kontakt med Lars

Lars Börner

Adm. direktør

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management