Norden

Vi er hjemme i hele Norden

Property Management ser vi hele Norden som vårt hjemmemarked. Selv om det er kulturforskjeller mellom landene, er det også mange likheter. I bedriften har vi samlet kunnskap og erfaring fra både Sverige, Norge, Finland og Grønland.

Denne kunnskapen vil vi gjerne benytte. Ikke minst fordi mange eiere og administratorer av bygningene også arbeider på tvers av grensene. Kapitalfond med store eiendomsporteføljer kan på den måten få de samme øynene på saken, uansett om eiendommer befinner seg i Nuuk, Bergen, Göteborg, Helsingfors eller Odense.

Det gir en ensartet saksbehandling og en tett, direkte dialog som sparer tid, penger og besvær. Det er i hvert fall vår erfaring at sentralstyring med så få mellomledd som mulig sikrer den beste kontrollen av resultatet.

Snakk med oss og byggherrerådgivning, budsjettering, prosesstyring, bygningsgjennomgang og alle de andre områdene hvor vi kan gjøre en forskjell.

Spørgsmål? Kontakt Lars

Lars Börner

Adm. direktør

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management