Forsikring

Verd å vite om forsikringer

Hos BG Property Management kan vi håndtere forsikringene på eiendommen. Vi deltar gjerne i risikoanalyser i samarbeid med forsikringsselskapet. Vi gir råd om den best mulige sammensetningen av polisen, og i det daglige kan vi sørge for at skader blir rapportert korrekt. Antallet henvendelser er med på å påvirke prisen, og derfor skal man ofte regne på hvilke skader som skal rapporteres og når det kan være en økonomisk fordel å selv utføre reparasjonen.

Spørsmål? Ta kontakt med Lars

Lars Börner

Adm. direktør

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management